طراحی و تولید تصحیح کننده حجم گاز کنترل توربینی ایستگاه های تقلیل فشار گاز

۱۱ مهر ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۴ شرکت نویان کیان صنعت آروین
تعداد بازدید:۴۰۴
طراحی و تولید تصحیح کننده حجم گاز کنترل توربینی ایستگاه های تقلیل فشار گاز
  • تولید تصحیح کننده حجم گاز کنتور توربینی
  • طراحی و اجرای پروژه های مانیتورینگ و نظارت بر ایستگاه های گازی
  • تامین تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  • تامین قطعات الکترونیک، تجهیزات اندازه گیری و کالیبراسیون
  • ارایه خدمات کالیبراسیون ادواری تصحیح کننده و کنتور گاز توربینی