ارتباط با ما

تماس با پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان

نشانی: کاشان، میدان شهید زجاجی، بلوار ملاصدرا، بلوار دانشگاه، پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان

تلفن: 03155444772,3

نمابر : 03155444700

پست الکترونیکی: stp@kashanu.ac.ir

فکس: 55444700- داخلی 102

 


ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلینوع فعالیت تخصصی مرکزسمت در مرکزشماره تماسپست الکترونیک
 
1علیرضا فرجی ارمکیدکتری برق و کنترلریاست پارکرئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان03155444700arfarji@kashanu.ac.ir
2علی اصفر شیره پز آرانیدکتری مدیریتمدیریت داخلیمعاون پارک03155444772-
5خانم قاضی-عامل مالی-03155444773-
3آرزو خمامیفوق لیسانس برقجذب و پذیرشکارشناس پارک03155444773Kashanstp@gmail.com

پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان در نقشه