موسسات کارگزار

شرکت فرهیختگان نوین مبتکر خوارزمی

مدیر عامل: مهندس محمدرضا سربند ارمکی زمینه فعالیت: طراحی سایت، سئو، مشاوره کسب و کار، اجرای دوره های آموزشی حضوری و الکترونیکی فناوری اطلاعات 

کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در زمینه طراحی و پشتیبانی وب سایت

وب سایت: sarbandi.ir  ایمیل: mohammadsarbandi@gmail.com

شماره همراه: 09132632318 - تلفن ثابت: 03155805016

گروه مشاوران ورنا دایا

مدیرعامل: مهندس فاطمه علی پور

زمینه فعالیت: فعاليت هاي شركت در حوزه هاي پژوهش، آموزش، مشاوره، ترويج و خدمات در حوزه هاي متنوع كسب وكار

تلفن ثابت: ٠٣١٥٥٨٠٥٠١٨ - همراه: ٠٩٢٢٦٢١٤٢٨٠

ایمیل: DayaGroup1402@gmail.com