هسته های پیش رشد

مرکز پیش رشد نوآوری و کارآفرینی ابوزیدآباد

مدیر عامل: عباس رجبی

زمینه فعالیت: صنایع دستی وگلیم فرش

ایده محوری: بافت گلیم فرش با ضایعات پارچه و احیای صنایع دستی بومی و محلی

شبکه اجتماعی (ایتا): https://eitaa.com/Honarvin 

شماره همراه: ۰۹۱۳۲۰۷۰۹۸۲

مرکز پیش رشد نوآوری و کارآفرینی سفیدشهر

مدیر عامل: زهره رحیمی نصرآبادی

زمینه فعالیت: تولید نهال و کاشت گیاهان دارویی، صنایع خلاق، محصولات چوبی، نمک

شبکه اجتماعی (ایتا): https://eitaa.com/kamashop

شماره همراه:  ۰۹۹۱۳۶۱۴۵۰۱

مرکز پیش رشد نوآوری و کارآفرینی اردهال

مدیر عامل: مهندس

زمینه فعالیت: 

وب سایت:  ایمیل:

شماره همراه:  تلفن ثابت:

هسته گیان اسانس

مدیر عامل: علیرضا خزایی

زمینه فعالیت: اسانس های طبیعی

ایده محوری: جداسازی ماده موثره اسانس ها - استاندارد سازی اسانس ها

 ایمیل: alikhazaei4144@gmail.com

شماره همراه: 09366537467

هسته سفالگری زارعی

مدیر عامل: مهندس

زمینه فعالیت: صنایع خلاق- تولید سفال با شیوه لعابکاری نوین

 

وب سایت:  ایمیل:

شماره همراه:  تلفن ثابت:

هسته زرین بافت

مدیر عامل: مهندس

زمینه فعالیت:  صنایع خلاق-تولید پارچه زربافت

 

وب سایت:  ایمیل:

شماره همراه:  تلفن ثابت:

هسته ایران 360

مدیر عامل: علیرضا شاه حمزه

زمینه فعالیت: تور مجازی و عکاسی تبلیغاتی

 

وب سایت:  ایمیل:

شماره همراه:  تلفن ثابت:

هسته آرمیا

مدیر عامل: مهندس

زمینه فعالیت: 

وب سایت:  ایمیل:

شماره همراه:  تلفن ثابت: