معرفی پارک علم و فناوری کاشان

درباره پارک

علم و فناوری دانشگاه کاشان که در زمینی به مساحت ده هزار و دویست و پنجاه متر مربع با ۴۶ فضای کاری و ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع فضای اشتراکی در زیربنایی به مساحت ۵ هزار و ۵۰۰ متر در محدوده شهری کاشان در حال انجام فعالیت است این پارک توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با مشارکت دانشگاه کاشان در تاریخ هفتم فروردین ماه ۱۳۹۷ راه اندازی شد.

15 شرکت فناور و خلاق در زمینه های الکترونیک و هوشمند سازی ، فیزیک پلاسما،برنامه نویسی و هوش مصنوعی، انیمیشن و رسانه شروع به فعالیت خود کردند. در آبان ماه ۱۴۰۰ با تغییر مدیریت پارک عملکرد 3ساله شهرک علمی و تحقیقاتی در حوزه هایی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.در آسیب شناسی های صورت گرفته در جذب و پذیرش شرکت های متقاضی استقرار در پارک،میانگین زمان پذیرش واحد های فناور بیش از 70 روز بود و بخش عمد ایی از هزینه های پارک علم و فناوری در امور زیر ساختی و پرسنلی توسط دانشگاه کاشان صورت میگرفته لذا هیئت امنای دانشگاه کاشان در تاریخ 29 آذر ماه 1400با ایجاد پارک مستقل دانشگاهی در مکان فعلی موافقت نمودند و با موافقت هیئت امنا 100 هکتار از زمین دانشگاه به تاسیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان اختصاص یافت و طی مصوبه ای مراکز رشد و نوآوری و تجاری سازی دانشگاه نیز ذیل پارک علم و فناوری قرار گرفت.از آن تاریخ تا کنون 33 واحد فناور و خلاق در محل پارک که به همراه 15 واحد مستقر در مرکز رشد دانشگاه و ۱۸ واحد در مرکز نوآوری و تجاری سازی دانشگاه و همچنین در تعامل با مجموعه های مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،مرکز رشد دانشگاه آزاد کاشان و مرکز رشد دانشگاه شهید رجایی کاشان، ومرکز فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد کاشان صورت گرفته که در مجموع بیش از ۹۰ واحد فناور و خلاق در این زیست بوم به توسعه فعالیت خود اشتغال دارند. از بین واحدهای فوق تعداد ۲۵ شرکت دانش بنیان و خلاق،دو مرکز نوآوری، یک شتاب دهنده، سه شرکت نانومقیاس و دو کارگزار تخصصی در حال حاضر وجود دارد که تلاش می شود تا پایان سال آینده این آمار دو برابر افزایش یابد.

پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان

چشم‌انداز پارک

چشم‌انداز پارک عبارت است از تبدیل آن به معتبرترین و کارآمدترین مجموعه¬ی فعال در زمینه‌ی فناوری های مختلف در سطح منطقه، که از طریق موارد زیر قابل دستیابی است:
    ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
    تجاري سازي نتايج تحقيقات کاربردي و توليد ثروت
    تبديل نتايج پژوهشي به طرح هاي کارآفرين
    توسعه  شركت هاي فنّاور دانش بنيان 
    نهادينه کردن ارزش آينده پژوهي در کليه¬ی تصميم سازي ها و تصميم گيري های مسئولين 
    تبديل پارک علم و فناوري غیاث‌الدین‌کاشانی به قوي ترين مرکز جذب و رسوخ افراد نخبه منطقه در زمینه‌های مختلف علم‌وفناوری
    اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعات مختلف علمی‌وفناوری
    ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﮑﺎن، امکانات و زمینه‌ی مناسب ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده¬ی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، دانش آموختگان دانشگاهی و کارآفرینان
با توجه به اهداف کلان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، که در راستای اهداف توسعه‌ی منطقه‌ای و ملی مطرح شده‌اند؛ افزايش اقتدار ملي از فرآيند تحقيق و توسعه فناوري، تلاش منظم و مستمر برای رفع نيازهاي حال و آيندهو گسترشتفکر علمي و کمک به تجاري سازي نتايج تحقيقات، از اهداف کلان پارک علم و فناوري غیاث‌الدین‌کاشانی هستند، که در جهت توسعه‌ی ملی گام بر می‌دارد.

مأموريت پارک

مأموریت های کلان پارک عبارتند از: 
-    تبديل دانش به ثروت، فرآیند تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و ايجاد شبكه¬ی فناوري بين صنعت و دانشگاه‌ها
-    تقویت و بارور کردن بنیه دانش در زمینه کارآفرینی و توسعه¬ی هسته های نوآورو همچنین ترویج فرهنگ آن از طریق آموزش‌های تخصصی، کانون‌های تفکر و... 
-    تجاری سازی فناوری و کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوپا و دانش محور
-    تبدیل دستاوردهاي پژوهشي در دانشگاه به فناوری از طريق ايجاد شركت هاي دانشگاهي، مؤسسات تحقیقاتی، کانون‌های شکوفایی خلاقیت‌ونوآوری و کانون‌های تفکر در سطح پارک علم و فناوري غیاث‌الدین‌کاشانی
-    تشكيل شركت‌ها و موسسات فناوردانشگاهي، توسعه کسب وکارهاي کوچک،ايجاد مراکز پارک، گسترش انتقال فناوري‌هاي نوين بین رشته‌ای


راهبردهاي پارك 

1-    تعامل نزديك با تيم مديريتي پارک‌هاي موفق كشور، به منظور بهره‌گيـري حـداكثري از تجـارب ارزنـده اين پارک‌ها
2-    برقراري ارتباط با پارک‌هاي فناوري مطرح دنيا به منظور استفاده از تجارب ارزنده آنها
3-    تلاش همه جانبه براي جلب حمايت هاي مادي و معنوي بخش دولتي و خصوصي
4-    استفاده از توان و پتانسيل افرادي كه تجربه عملياتي در ارتباط با مراكز رشد و پارك فناوري را دارا مي باشند.  
5-    برگزاري برنامه‌هاي ترويجي (مانند سمينارهاي يك روزه) براي جلب مشاركت شرکت‌هاي دانش‌بنیان در پارك با تكيه بر مزيت‌هاي نسبي پارك 
6-    بهره‌گيري از سياست‌هاي انضباط دقيق مالي 
7-    آماده‌سازي و ظرفيت‌سازي مناسب در دانشگاه‌های منطقه کاشان با هدف هدايت يافته‌ها و دستاوردهاي فناورانه به سوي ايجاد شرکت‌هاي دانش‌بنیان
8-    شبكه سازي شرکت‌هاي ايجاد شده توسط فارغ التحصيلان دانشگاهی با هدف ارزيابي و سنجش مناسب آنهـا
9-    ارتقا ظرفيت و توان صندوق پژوهش و فناوري استان اصفهان و تنوع بخشي به خدمات مالي و اعتباري آن
10-    طراحي و بكارگيري مدل‌هاي مشاركتي متنوع جهت همكاري با شرکت‌ها و سازمان‌هاي صنعتي و فناوري
11-    توجه به تاسيس شرکت‌هاي خدمات تخصصي تجاری‌سازی و استفاده از خدمات آنها براي رشد و توسعه شرکت‌هاي مستقر
12-    بكارگيري مدل هاي جديد جهت تامين منابع مالي مورد نياز پارك در دوران راه‌اندازي
1-    توجه به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در اجرا و پياده‌سازي برنامه‌هاي پارك

راهبردهاي پارك علم و فناوري پارک علم‌وفناوری دانشگاه کاشان در ارتباط با توانمندي هاي منطقه کاشان

1-    استفاده از ظرفيت هاي فناورانه دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و فناوري منطقه کاشان
2-    تخصيص بخشي از فضاي پارك به  توانمندي‌هاو شرکت‌هاي برخاسته از دانشگاه‌های منطقه کاشان
3-    ايجاد همكاري‌هاي استراتژيك بين اساتید دانشگاه‌های منطقه کاشان جهـت شـكل‌دهـي شرکت‌هاي‌دانش‌بنیان
موفقيت پارك در گرو بهره گيري از توان و ظرفيت سـاير دانشـگاه هاسـت و هـم اكنـون نيـز در بسـياري از طـرح هـا وشرکت‌هاي دانش‌بنیان اين دانشگاه، اين مهم رخ داده است.