شرکت تلاشگران سبزاندیش محیط

شرکت گسترش فناوری کاشان تجارتشرکت تلاشگران سبزاندیش محیط

مدیرعامل: مهندس مهدی طاهرعلی
زمینه فعالیت: خدمات آزمایشگاهی و پروژه های زیست محیطی برپایه استانداردهای بین المللی
ایده محوری: تاسیس آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در شمال استان اصفهان

ایمیل: info@sabz-andish.ir

تلفن ثابت: 03155805005   - همراه: 09332505455 

وبسایت: sabz-andish.ir

معرفی و خدمات شرکت

حوزه فعالیتهای اجرایی:
سنجش آلاینده‌های زیست‌محیطی ((در قالب طرح خود اظهاری، ISO14001 و...) هوا، صوت، آب، فاضلاب،پسماند و...)
تهیه و مشاوره در خصوص طرح های توجیهی زیست محیطی
انجام مطالعات و ارائه خدمات در حوزه کنترل آلاینده‌های محیط زیست
برگزاری دوره های آموزشی