شرکت مرکز نوآوری فناوری های فرهنگی راهینو

شرکت گسترش فناوری کاشان تجارتشرکت مرکز نوآوری فناوری های فرهنگی راهینو 

مدیرعامل: عباس نصیری
زمینه فعالیت: فناوری فرهنگی و صنایع خلاق و هویت ساز
ایده محوری: شتاب دهنده در حوزه صنایع خلاق و فناوری های فرهنگی
شماره تلفن: 55805008

 

خدمات شرکت

  • مشاوره در حوزه توسعه صنایع خلاق و فناوری های فرهنگی
  • تیم سازی در حوزه صنایع خلاق و فناوری های فرهنگی
  • تولید محتوای چندرسانه ای با کیفیت
  • مشاوره در حوزه دیجیتال مارکتینگ به تیم ها و شرکت های فناور مستقر
  • راه اندازی کوورک تخصصی فناوری های فرهنگی، کشاورزی و صنایع خلاق