شرکت متحرک­ سازی آینده نگار

شرکت متحرک ساز آینده نگارشرکت متحرک سازی آینده نگار

مدیر عامل: مصطفی مزرعتی حسن آبادی
زمینه فعالیت: فناوری اطلاعات 
ایده محوری:  تولید انیمیشن های کوتاه و بلند 3D و 2D، تولید و بومی سازی نرم افزارهای تولید انیمیشن، کنترل پروژه و مدیریت پروژه
ایمیلayandenegar.animation@gmail.com : 
شماره تلفن:55805046 
تاریخ استقرار: 1400/01/01

خدمات، محصولات و دستاوردهای واحد فناور

تولید کننده فیلم های کوتاه و بلند D2 و D3 در قالب پویانمایی(انیمیشن) تولید و بومی سازی نرم افزارهای تولید انیمیشن کنترل پروژه و مدیریت پروژه تولید نرم افزار های جانبی مرتبط با تولید انیمیشن