شرکت تجهیزات پیشرفته طیف سنجی اوژن - پارک علم و فناوری کاشان

شرکت تجهیزات پیشرفته طیف سنجی اوژنشرکت تجهیزات پیشرفته طیف سنجی اوژن

مدیر عامل: امیر حسین فخار
زمینه فعالیت: الکترواپتیک و فتونیک
ایده محوری:طراحی و ساخت طیف‌سنج تبدیل‌فوریه‌مادون‌قرمز FT-IR))
وبسایت: http://www.specinstruments.com
شماره تماس: ۰۳۱-۵۵۸۰۵۰۳۵