شرکت ابزار سنجش فرداد - پارک علم و فناوری کاشان

شرکت پترو نیرو صباشرکت ابزار سنجش فرداد

مدیر عامل: محسن اسماعیلی
زمینه فعالیت: ۱- آزمایشگاه کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق ۲-نصب، پیکربندی و راه اندازی تجهیزات ابزاردقیق ۳-تعمیرات تخصصی تجهیزات ابزاردقیق
سایت: www.asfd.ir
ایمیل: info@asfd.ir
شماره تلفن :09149237671،09900802870

تاریخ استقرار: 1402/08/01

خدمات، محصولات و دستاوردهای واحد فناور

معرفی خدمات : کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق در زمینه فشار و دما ، ساخت سنسور سطح سنج مغناطیسی ساخت سنسور دما

سنسور سطح سنج مغناطیسی

 

سنسور دما