شرکت بستا نانو فناوران فیدار - پارک علم و فناوری کاشان

شرکت بستا نانو فناوران فیدار

مدیر عامل: مهدی اعتمادی
زمینه فعالیت: ساخت دستگاه های مهندسی شیمی و تولید محصولات نانویی 
ایده محوری : ساخت دستگاه جداسازی آب از روغن و مشتقات نفتی با استفاده از نانو غشاهای آئروژلی
وبسایت: www.bestanano.com
شماره تماس:09129510799

معرفی شرکت بستا نانو فناوران فیدار

ستگاه جداساز آب و روغن با غشاهای نانویی - شرکت بستا

شرکت بستا جهت تولید دستگاه های مهندسی به خصوص در تصفیه پساب و همچنین جهت تولید نانو عایق های حرارتی در سال 1400 در پارک علم و فناوری جمشید کاشانی تاسیس گردید. این شرکت تاکنون موفق به ساخت دستگاه جداسازی آب از روغن و مشتقات نفتی با استفاده از نانو غشا گردیده و همچنین موفق به تولید نانو عایق های حرارتی منعطف و فوق آبگریز گردیده است. شرکت توانسته گواهی نانو مقیاس از ستاد توسعه فناوری نانو دریافت کند و در حال حاضر در حال کار برروی چند محصول نانویی دیگر و تجاری سازی محصولات خود می باشد.