شرکت گیاهان دارویی و معطر Aromede

شرکت گیاهان دارویی و معطر Aromede شرکت گیاهان دارویی و معطر آرومده

مدیر عامل: حسین خصاف مفرد 
زمینه فعالیت: گیاهان دارویی و معطر
ایده محوری : بازرگانی، تولید و گردشگری تخصصی در حوزه گیاهان دارویی و معطر
وبسایت: www.aromede.com
شماره تماس:     09127965162

معرفی شرکت Aromede

معرفی شرکت گیاهان دارویی و معطر Aromede - پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان

حلقه مفقوده در بخش گیاهان دارویی و معطر ایران، ورود به بازارهای بین المللی این بخش در کشورهای مختلف است. ما در ایران تولیدات به نسبت خوبی داریم که این تولید عرضه مناسبی به بازارهای بین المللی نمی شوند. علت این مساله، نداشتن شناخت از جزئیات و پیچیدگی های مختلف مربوط به عرضه این محصولات به بازارهای بین المللی است. شرکت Aromede از بدو تاسیس، هدف گیری اصلی خود را توسعه صادارت گیاهان دارویی و معطر و عرضه مناسب محصولات این بخش به بازارهای بیرونی قرار داده است.